-->

Eski Türklerdeki Toplumsal ve Kültürel Değerlerle İçinde Yaşadığımız Toplumun Toplumsal ve Kültürel Değerleri Benzerlik Gösteriyor mu?

Bu konumuz da Eski Türklerdeki Toplumsal ve Kültürel Değerlerle İçinde Yaşadığımız Toplumun Toplumsal ve Kültürel Değerleri Benzerlik Gösteriyor mu? sorusuna cevap vermeye çalışacağız

Tarihe baktığımız da Türkler tamamen kültürel değerlerine sahip çıkmış ve bu değerlere bağlı kalarak yaşamışlardır. Bir yandan bakıldığında kimi kültürel değerler, eski değerlerini kaybediyor gibi görünse de, devlet, vatan, din gibi konularda bağlılık hususunda, herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Geri kalan kültürel değişimlerse, gelişen zaman ve şartlar ile doğru orantılı olarak değerlendirilebilir.

Kimi durumlarda değişimler yaşansa da, yaşadığımız bu dönemde global ölçüdeki kültür değişikleri internet aracılığı ile akımlar şeklinde etkili olmaktadır. Bu nedenle geçmişten günümüze baktığımızda sadece biz türkler de değil, tüm insanlıkta kültürel değişim ve farklılar gözlemlenebilir, bunun önüne sadece ve ancak eğitim ve öğretim ile geçilebilir.
Get updates in your Inbox
Subscribe