-->

Dandanakan Savaşı ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı; Selçuklular ve Gazneliler arasında meydana gelmiş savaştır. Savaş 1040 yılında meydana gelmiştir.
Dandanakan savaşını kazanan komutan kimdir?
Dandanakan Savaşında Selçuklu ordusunu Çağrı bey emir komuta etmekte idi, dolayısı ile savaşı kazanan komutan çağrı beydir.


Dandanakan Savaşı Nedenleri Maddeler halinde;


Horasan bölgesinde tek devlet olmayı hedefleyen Gaznelilerin Selçukluyu bu bölgeden uzaklaştırmak istemesi
Selçukluların yayılmacı politikalar nedeniyle farklı yeni yurt araşyışı

Dandanakan Savaşı Sonuçları Maddeler halinde;


Savaş sonucunda yenilen Gazneliler dağılarak yok oldu,
Horasan ve İran Selçuklu topraklarının birer parçası haline geldi
Savaş sonrasında Büyük Selçuklu Devleti resmi olarak kuruldu
Savaş sonucunda gücünü pekiştiren Selçuklu İslama güç kattı
Devletin Başkenti Rey şehrine taşındı
Devletin Sultanı Tuğrul Bey iken 2li yönetim sistemi benimsenip Çağrı Beyle beraberce yönettiler.
Büyük Selçuklunun bölgede gücünün artması nedeniyle Abbasi halifesi Şii Büveyhoğulları baskısına dayanamarak Tuğrul Bey'den yardım istedi, yardım isteğini cevapsız bırakmayan Tuğrul Bey yaptığı seferle Abbasi halifesi üzerindeki baskıyı kaldırdı, bu sayede İslamın Siyasi Liderliği Selçuklulara geçti, ancak Dini liderlik Abbasiler de bir süre daha devam edecekti.
Gücüne güç katmak isteyen Selçuklu Bizans ile Doğu Anadolu da savaşarak Erzurum, Sivas, Malatya gibi şehirleri ele geçirdi]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe