-->

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları Maddeler halinde

Birinci Dünya Savaşı dünyanın farklı yerlerinden bir çok ülkenin katılımıyla meydana gelmiş bir savaştır. Savaşın farklı nedenleri var gibi görünse de asıl sebeb siyasi ve ekonomik bütünlüğünü diğer dünya ülkelerine göre daha geç tamamlayan Almanya ve İngilterenin sömürgecilik yarışıdır. 1. Dünya Savaşı sonucunda sadece Almanya ve İngiltere etkilenmemiş büyük coğrafyalar üzerinde olumsuz etkileri olmuştur ve milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir.
Birinci Dünya Savaşının Sonuçları nelerdir;
Savaş sonucunda iki tarafıda ikna edebilecek şekilde anlaşmalar yapılmamış aksine belirli tarafların çıkarları gözetilmiştir. Aslında burada İkinci Dünya savaşının temelleri atılmıştır.
Birinci dünya savaşı sonrasında Osmanlı Devleti Hangi antlaşmayı imzalamıştır diye bir soru aklınıza gelmişse hemen cevaplayalım Osmanlı Devleti 1. dünya savaşı sonrasında ağır şartları olan ve kabullenemeyecek bir antlaşma olan Mondros Ateşkes Antlaşması ya da diğer adıyla Mondros Mütakeresini imzalamıştır.

Yapılan yeni anlaşmadaki ağır şartlar, bu anlaşmanın tam olarak yerine getirilememesine, fazlası ile yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Savaşdan Zaferle dönen İngiltere dünya üzerinde rakipsiz bir güç elde etmiştir.
Savaşın ardından Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi içerisinde bir çok kültür barındıran devletler yıkılmış yerine millet devleleri kurulmuştur.
Savaş sonrası kurulan devletlere; Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Letonya, Ukrayna gibi ülkeler kurulmuştur.
Savaşın ardından söz de barışı korumak için Milletler Cemiyeti kurulmuştur ancak fazla sürmeden sadece güçlü devletlerin çıkarları için hareket eden bir cemiyet haline gelmiştir.
1. Dünya Savaşında yenilen ülkelerden yeni yönetim biçimlerine geçmiştir Bunlar Rusya: Kominizm, italya: Faşizm, Almanya: Nanizm, Türkiye: Cumhuriyet
Orta Doğu da İsrail'in kurulmasının ilk adımları atılmıştır.
Savaşın ardından Sömürgecilik anlayışı son bulmuş yerine Mandacılık (Himayecilik) anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış ile Orta Doğu da Fransa ve İngiltereye bağlı devletler kurulmuştur]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe