-->

Saydam madde nedir örnek

Tabiatta saf halde kendiliğinden bulunan yada insan eli ile ürütilmekte olan bir çok madde bulunmaktadır. Bu maddelerin kendilerine özgü özellikleri de bulunmaktadır, bunlar kimisinde renk ken bir diğerinde koku, öbüründe ise hacim olarak farklılıklar gösterir. Doğadaki maddelerin bir bölümü ışığı bünyesinden geçirebilirken, kimi maddeler vardır ki ışık geçirmezler. Maddelerin ışık geçirip geçirmemesi maddelerin saydamlığı ile doğru orantılıdır.
Saydam madde nedir? Saydam kelimesinin temel anlamı; Işığı içerisinden geçirebilen ve arkasındaki nesnenin görülmesini sağlayan şeffaf madde olarak özetlenebilir. Saydam madde nedir örnek ne olabilir derseniz gerekirse doğada saf halde bulunan su bir saydam maddedir, bunun yanında, pet şişe, hava, poşette birer saydam maddedir. Bu maddeler ışığı geçirmelerinden dolayı saydam madde olarak isimlendirilirler. Yer yüzündeki kimi maddeler ışığı tamamen geçirmekteyken kimi maddeler ışığı kısmen geçirmektedir, kısmen ışık geçiren maddelere yarı saydam maddeler denilmektedir. Buzlu cam, naylon torba, yağlı kağıt, birer yarı saydam madde olarak örnek gösterilebilir. Yarı saydam maddeler ışığı tamamen geçirmediğinden arkasında bulunan nesneleri belirgin olarak görmemize izin vermezler


Get updates in your Inbox
Subscribe