-->

toplumsal yaşam neden ve nasıl oluşmuştur

toplumsal yaşam neden ve nasıl oluşmuştur

insanlar da, hayvanlar da, çok sayıda diğer canlı da varoluş gereğince toplu şekilde yaşamaya ihtiyac duymuş olan ve duyacak olam. Topluluk halinde yaşayan varlıklar sadece innsanlar değildir, çevremize göz gezdirdiğimizde topluluk halinde yaşayan onlarca canlı görebiliriz. Koyunlar, keçiler, karıncalar, arılar bu örnekler elbette çoğaltılabilir.
Bunun yanı dizi kuşlara da bakarsak, göçmen kuşlar göç edecekleri zaman sürekli olarak bu işi hep birlikte yapmaktadırlar. Yani buradan anlaşılıyor ki, Allah’ın yarattığı her varlığın, varlığını sürdürebilmek ve mutlu olabilmek amacıyla kendi türünden etrafında birilerinin olmasına ihtiyacı var. bireyler da aynı bu şekildedir. Hem giyim, barınma, yeme içme bunun gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak adına, hem yalnız kalmamak adına hem de içgüdüsel şekilde kişiler de tıpkı bahsettiğimiz hayvanlara benzer şekilde bir arada yaşamaya ihtiyaç duyar. Toplumsal yaşam, şahısların benzeri ihtiyaçlarını daha kolay giderebilmesi amacıyla oluşmuştur.
insanlar, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına toplu biçimde yaşamayı tercih etmiştir. Toplu biçimde yaşanan çok sayıda bölgede kişilerin ihtiyaçları için kurulmuş kurumlar vardır. Bu kuruluşlar, bir arada yaşayan kişilerin haklarını ve özgürlüklerini gözeterek, onların esas amaçlarını gidermeyi hedeflemiş, bu hedefine de ulaşabilmiştir. Bu konu üstüne etraflıca kafa yorduğumuz süre anlayabiliriz ki, insanlar sadece maddesel ihtiyaçları değil, manevi ihtiyaçları için de bir arada olmak zorundadır. Her insan, birilerini sevmeye ve birileri sebebi ile sevilmeye gereksinim duyar. Bu noktada bakıldığında da bir arada yaşamanın manevi manada önemini görmek mümkündür.
Get updates in your Inbox
Subscribe