-->

Neden madde döngüsü

Neden madde döngüsü hakkında kısaca bilgi

insanlar, daha önceleri yaşamlarını tabii çevrede sürdürürlerdi ve tabiat ile ahenk içerisinde yaşarlardı. Fabrikaların büyük bacalarının bulunmadığı senelerde kişiler, gündelik ihtiyaçlarını karşılamak adına doğal kaynaklardan faydalanıyor, yaşantısını doğaya en az zarar verecek biçimde sürdürüyordu. ancak yıllar arasında nüfusun çoğalması ile birlikte kişiler rahat biçimde hayatlarını sürdüremez oldular ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni maddeler bulma arayışına girdiler. ingiltere’de, bundan yaklaşık 300 yıl öncelikle başlayan sanayi devrimi ile birlikte birçok üründe süratli üretime geçildi, lakin bu seri üretim ile birlikte kişide başlayan harcama çılgınlığı, doğaya kısa zaman arasında hiç olmadığı kadar zararın verilmesine sebep oldu.

endüstri devrimi ile birlikte bireyler, bilimsel alanda çok ciddi gelişmeler kaydettikleri için doğaya hükmetmesini de öğrendiler. fakat doğa, insanın ihtiyacını belirli bir yere kadar karşılayabilecek niteliktedir ve eğer dikkat edilmezse, tabiat da bir süre sonra pes edecektir. işte madde döngüsü bu noktada aşırı ciddi bir kavramdır, çünkü ihtiyacımız olan şeyleri dönüştürülebilen maddelerden kullanırsak, doğaya minimum zararı vermiş oluruz. örnek olarak fosil yakıtları bu yoğunlukla tüketmekten, insanlık olarak vazgeçmememiz mecburiyetindeyiz aksi halde bir zaman sonra dünya içerisindeki gazlar çok fazla önemli seviyelere gelecek ve sonucunda küresel ısınma artacak, bu durum da kutuplardaki buzların eriyerek denizlerin yükselmesine sebep olacaktır. Bu durum, sadece bizler yada ülkemiz için değil, bütün insanlık adına çok aşırı tehlikeli bir şeydir çünkü sonucunda madde döngüsünü bozucu bir tesir oluşacaktır. Bu sebeble bizler doğaya zarar vermeden hayatımızı sürdürmeliyiz.

Neden Madde Döngüsü Adlı Yazımızla ilgili Yorumlarınızı Yorum Kısmından Yazabilirsiniz
Get updates in your Inbox
Subscribe