-->

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir maddeler halinde.

Coğrafi keşiflerin nedenleri ve sonuçları nelerdir maddeler halinde

Müslümanların önemli ticaret yolları olan İpek ve Baharat yollarını ele geçirmeye çalışmaları.

Coğrafya bilimindeki önemli gelişmelerin hızlanması.
Avrupalı devletlerin pusulayı kullanmaya başlamaları(Keşifleri hızlandırmıştır)
Okyanusları geçebilecek derecede güçlü gemilerin inşaa edilmesi.

Bilgi ve cesaret dolu gemicilerin yetişmeye başlaması.
Matbaa'nın kullanılması ile birlikte coğrafi keşifleri hızlandıracak düşüncelerin geniş kitlelere yayılması.
cografi-kesifler-ve-sonuclari-maddeler-halinde
Coğrafi keşiflerin sonuçları nelerdir?

Coğrafi keşiflerden önce önemli ticaret yollarından olan İpek ve Baharat yolları ticari önemini kaybetti.

Atlas okyanusuna kıyısı olan Lizbon, Amsterdam, Rotterdam ve Londra gibi şehir limanları değerlendi.

Yaşanan gelişmeler ile ticaretten aldığı vergilerin azalmasıyla Osmanlı Devleti büyük zararlara uğradı.

Keşfedilen yeni ülkelerdeki altın gümüş gibi doğal zenginlikler avrupaya taşınmıştır.

Amerika kıtası ve diğer keşfedilen bölgelere Avrupa'dan göçler yaşandı, bu şekilde Avrupa kültürü geniş alanlara yayıldı.

Keşfedilen bölgelerde ki tanınmayan bitki ve hayvanlar Avrupaya taşındı.

Keşfedilen yeni alanlarda Avrupalı devletler sömürge imparatorlukları kuruldu.

Hristiyanlık bu şekilde geniş alanlara yayıldı, ancak bilimsel gelişmelerin artması ile kilise ve papaya olan güven azaldı.
 

]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe