-->

3 Nokta nerelerde kullanılır, Örnekler


 • Söylenirken bitirilmemiş cümlelerin sonuna üç nokta konulmaktadır.
  "Sen gittin ya ..."

 • Türkçede argo yada küfür olarak geçen açıkça söylendiğinde hoş karşılanmayacak kelimelerin yerine konulur.


Üç Noktanın Kullanım Alanları:
3 nokta nerelerde kullanilir

 • Söylenirken tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konulur.
  “Henüz aydınlanmamış bir gece…”

 • Kaba ya da argo olduğu düşünülen açıkça yazılmak istenmeyen kelimelerin ya da kelime bölümlerinin yerine konulur.
  Katranı kaynatsan olurmu şeker, cinsini ..... cinsine çeker.

 • Yazılan cümle bir yerden alıntı yapılmış ise cümlenin alıntı yapılmayan kısmına üç nokta kullanılır.
  "....derken Hacı dayı köşeden çıkıverdi"

 • Sözün bir bölümün kesilip okuyucunun hayal dünyasının yorumlamasına bırakıldığını ifade etmek için kullanılır.
  "Gidiyorsun öylemi ... peki yolun açık olsun."

 • Ünlem cümlelerinde ve seslenme cümlelenirinde kullanılmaktadır. "Ahmet buraya bak !.. Öznur Hanım"


Önemli Not: Ünlem veya soru işareti gibi noktalama işaretlerinin ardında 3 nokta değil 2 nokta konulur.

 • Karşılıklı diyologlarda anlatım için yeterli gelmeyen, eksik kalan bölümleri belirtmek içinde kullanılır.

 • NOT:  3 nokta kullanılması noktanın kullanılması gereken yerlerde iki nokta ya da üç noktadan fazla kullanılması doğru değildir.

]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe