-->

Divan-ı Humayun Nedir Görevleri Nelerdir

Divan-ı Humayun adı verilmektedir. Divan-ı Humayun da padişah ile birlikte 10 üye bulunmaktaydı
Divan-ı Humayun üyelerini anldivan-i-humeyun-nedir-gorevleri-nelerdir-uyeleri-kimlerdiratacak olursak;
Padişah: Divan-ı Humayun kurulurken Divanın değişmez başkanı olarak tanınırdı, ancak Fatih Sultan Mehmed döneminde başkanlık Vezir-i Azam'a geçmiştir. Padişah bir perde arkasından divan görüşmelerini izlemekteydi.
Vezir-i Azam ( Sadrazam): Padişahın bir numaralı yardımcısıdır, günümüz anlatımıyla sağ koludur, padişah mühürü taşımaktadır. Fatih döneminden sonrada divan başkanlığı görevini yürütmeye başlar.
Kubbealtı Vezirleri: Vezir-i Azam (Sadrazam)'ın devlet yönetimi konusundaki yardımcısı olarak atanan kişilerdir, Kanuni Sultan Süleyman zamanında sayıları 7 ye kadar çıktığı bilinmektedir.
Kazasker: Kazasker ünvanı I. Murat döneminde ortaya çıkmıştır, Kazasker'in görevi askeri konularda örfi ve şeri davalara bakmaktı. Hüküm kurulan topraklar büyüdükçe Rumeli ve Anadolu kazaskeri olmak üzere ikiye ayrılmışlardır.
Defterdar: Adından da belli olduğu üzere kayıt işlemlerine bakardı, ama tabiki de mali kayıt, devletin mali işlemlerini yürüten devterdar, devletin bütçesini hazırlayıp padişahı bilgilendirmekle mükellefti.
Nişancı: Günümüzdeki adıyla düşünüldüğünde çok farklı bir anlama gelen nişancı o dönemde Padişahın yazdığı fermanlara ve beratlara tuğrasını çizmekle görevliydi. Feth edilen yeni ele geçirilen topraklarında kaydını nişancı tutmaktaydı.
Kaptan-ı Derya: Donanmanın komutanıydı denizler ondan sorulurdu.
Şeyhülislam: Divanın daimi üyesi değildir ancak kendisinden görüş alınacağı zamanlarda divana katılırdı, günümüzdeki müftü yada Diyanet İşleri Başkanı olarak isimlendirilebilinir, Divanda alınan kararların islam dinine uyup uymadığını incelerdi.
Yeni Çeri Ağası: Divanda asıl üye olarak bulunmaktaydı, divanda alınan kararları yeni çerilere bildirir, asker durumundan padişahı haberdar ederdi.
Reis-ül Küttab: Adı her ne kadar garip olsada 16. yüzden itibaren divanın asıl üyesi olmuştur. Devletin yazı işleriyle ilgilenirdi, günümüzdeki yazı işleri müdürünün devlet için çalışanı diyebiliriz.]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe