-->

Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önem Kısaca

Atatürk’ün Milli Kültüre Verdiği Önem Kısaca,
Atatürk milletin aynı kültürleri olan insanlardan oluşan topluluk olduğunu savunmaktadır. Ona göre devleti ayakta tutmanın sırrı Milli Kültürdür. Milli kültürün tüm ınsurları bir araya gelerek milleti oluşturur. Atatürk’e göre milli kültürün tüm unsurları genç nesile benimsetilmeli diye düşünmektedir, buradaki amaç Milli kültürü gençlere benimsetip ülkenin devamlılığMilli mücadelede faydalı ve zararlı cemiyetler milli varlığa düşman cemiyetlerını sağlamayı amaçlamaktadır. Atatürk hep bu konuyu ön planda tutmuş ve tüm topluma Milli kültür devamlılığını hedef olarak tanıtmıştır. Atatürk ülke içerisinde farklı kültürlerin bir arada yaşamasına imkan sağladığı gibi kültür çeşitliliği bakımından da elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Burada önemli olan herkesin kendi kültürel özelliklerine göre hoş görü içerisinde yaşamasıdır.]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe