-->

Osmanlı Devleti Kurulduğu sırada yakındoğuda bulanan devletler hangileridir

Osmanlı Devleti Kurulduğu sırada yakındoğuda bulanan devletler hangileridir
İlhanlılar
Altın Orda (Altın Ordu) Devleti
Memlük Devleti
Trabzon Rum İmparatorluğu
Anadolu Selçuklu Devleti(Anadolu Beylikleri) Bulunmaktaydı.
Anadolu Selçuklu'nun
Kösedağ savaşı sonrasında dağılma sürecine girmesiyle
Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları,  Hamitoğulları ve Osmanlı Beyliği kuruldu, oluşan siyasi otorite boşluğunu fırsat bilen Osmanlı Beyliği'nin sınır komşusunun Bizans olması nedeniyle büyümesi daha kolay oldu ve zamanla tüm beylikleri içerisine alarak imparatorluk halini aldı]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe