-->

Mustafa Kemal in samsuna çıkarken resmi görevi nedir, neydi?

Mustafa Kemal in samsuna çıkarken resmi görevi nedir, neydi?
Karadenizde bulunan Rum Çeteleri ülkemizin ingilizler tarafından istila edilmesinden güç kuvvet alarak Müslüman halka saldırmaya başlamışlardı, ama bu durum raporlarda Türkler Rum köylerine baskınlar yapmakta olarak geçildi bunun üzerine İngilizler tarafından Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesimustafa-kemalin-samsuna-giderken-görevi-neydi
7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.

hatırlatılarak Osmanlı Hükümeti uyarıldı, Osmanlı Hükümeti'de dönemin en iyi askeri başarılar elde eden Komutanı olan Mustafa Kemal Paşayı bölgedeki asayişi sağlamak amacıyla Samsuna gönderdi.
Samsuna gönderilen Mustafa Kemal paşanın görevi Dokuzuncu Ordu Müfettişliği idi. O dönemde 9. Ordu Müfettişliği görevinin padişahın emirleri kadar etkisi vardı.
 
 ]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe