-->

Hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarına örnek

Hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarına örnek olarak ne gösterilebilinir?Hücrelerde gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarına örnek-metabolizma-nedir-
Hücre içerisinde meydana gelen yapım ve yıkım olaylarına metabolizma adı verilmektedir. Yapım aşamasında gerçekleşen reaksiyonlara dehidrasyon, yıkım aşamasındaki reaksiyona ise hidroliz adı verilir.
Yapım ve yıkım reaksiyonunlarına şu şekilde örnek verebiliriz:
Aminoasit (n) -> Protein + (n-1) Su________Dehidrasyon
Nişasta + Su (n-1) -> Glikoz (n)___________ Hidroliz]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe