-->

Fıkhın hayatımızdaki önemi

Fıkhın hayatımızdaki önemi nedir kısaca
Fıkıh ilminin amacı, insan oğlunun dünya ve ahirette mutluluğa ulaşmaktır.
İnsanın yaratıcısına , kendisine ve hatta diğer insanlara karşı sorumluluklarını öğretmektedir, Adaletli, huzurlu istikrarı olan bir toplum oluşturmasına katgı sağlamaktadır. İnsanlar arası
ar. İnsanın yaratıcısına, ken-
disine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını öğretir. Adaletli, huzurlu ve istikrarlı bir top-

lum oluşmasına katkı sağlar. İnsanlar arası ilişkileri yaratılışta eşitlik ve inançta kardeşlik esasına

dayandırır.


Fıkıh ilmi sayesinde insanlar, Allah’a karşı kulluk görevlerini bilinçli bir şekilde yerine getirir-

ler. İbadetlerini doğru ve eksiksiz yaparlar. Örneğin, namazın farzlarını, vaciplerini ve namazı bozan

durumları fıkıh sayesinde öğrenirler.


Fıkıh ilmi, insan haklarının neler olduğunu açıklar ve bunların korunmasına dair ilkeler koyar.

İnsanlar arası ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesine katkıda bulunur. Örneğin, alışverişte aldatmanın

yasaklandığını ve haksız kazanç sağlamanın haram olduğunu belirtir. Ayrıca fıkıh ilmi, hayatı ko-

laylaştırıcı kuralları öğrenmemizi sağlar. Yolculuk esnasında oruç tutup tutmama konusunda insanın

serbest bırakılması buna örnektir.
]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe