-->

Dijital vatandaşlığın boyutları nedir kısaca

Dijital vatandaşlığın boyutları nelerdir.
Dijital v
Dijital vatandaş, dijital ortamda bilişim ve iletişim araçlarını ahlaki sınırlar içinde kullanan, kendi iletişim haklarına sahip çıkan, dijital araçları kötüye kullananları ahlaki sınırlar içinde kullanmaya özendiren, dijital bağlantılarında eleştirel olabilip, ahlaki boyutlarda davranışı destekleyen ve bu doğrultuda çaba gösteren vatandaştır.
Dijital vatandaşlık dokuz boyutta incelenir. Teknolojik konuların anlaşılması ile ilgili esaslardır. Bunlar dijital erişim, dijital ticaret, dijital iletişim, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital haklar/sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenliktir.
Dijital Erişim: Toplum bireylerinin dijital teknolojiye herhangi bir yerden, hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmesi.
Dijital Ticaret: Dijital ortamda mal/hizmet almak için yeterli bilinç düzeyinde olma; yapılan alışverişde ve bankacılık işlemlerinde kişisel bilgilerin korunması,
Dijital İletişim: Bilgi iletişiminin sağlanması, farklı iletişim kaynakların doğru ve zamanında kullanılması.
Dijital Okuryazarlık: Teknoloji farklılığının farkındalığına sahip olma, bilgiyi doğru olarak sağlama-üretme-paylaşma.
Dijital Etik: Dijital ortamda başkalarının haklarına saygılı olma, bilişim araçlarının ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğinin farkındalığına sahip olma.
Dijital Kanun: Dijital ortamlar için yapılan yasal düzenlemelerin farkında olma, bunlara uyma ve uymayanları uyarma.
Dijital Haklar/Sorumluluklar: Dijital araçların kullanımında ve bunları kullanırken kendini ifade etmede özgür olma, kullanıcının kendisine karşı işlenen bilişim suçlarına karşı şikayet hakkına sahip olması ve bu sorumluluğa sahip hareket etmesi.
Dijital Sağlık: Bu ortamda olmanın getireceği fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarından haberdar olma.
Dijital Güvenlik: Kullanıcıların kişisel bilgi, donanım ve ağ güvenliğinin sağlanması.]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe