-->

Amasya genelgesini imzalayan kişiler kimlerdi

Amasya genelgesini imzalayan kişiler
Amasya genelgesinde kimlerin imzası vardır:
Mustafa Kemal
Refet Bele
Rauf Orbay
Ali Fuat (Paşa) Cebesoy

Amasya genelgesini telgraf ile onaylayanlar 
Kazım Karabekir
Cemal Paşa
Amasya genelgesinin önemi nedir?
Kurtuluş Savaşını başlatan bir ihtilaldir
Savaşın gerekçesi ve yöntemi belirlenmiştir.
Milli Egemenlik ilkesi ilk defa ortaya atılmıştır.
Amasya Genelgesi hangi tarihte yayınlandı?
22 Haziram 1919 tarihinde yayınlanmıştır.


Get updates in your Inbox
Subscribe