-->

Suyun katı halde iken yoğunluğunun küçük olmasının canlılar için önemi

Doğada sıvı halde bulunan su 0 derecenin altına indiğinde donarak katı hale geçer. Bu hale geçtiğinde ise yoğunluğu moleküler boşlukların artması nedeniyle azalır. Sıvı halinde taneciklerin yapısının yakın olması onun daha yoğun olmasını sağlamaktadır. Oluşan durum sudaki canlılar için olduğu kadar yeryüzünde yaşayan varlıklar için oldukça önem arz eder.

Normalde bir kap yada şişeye sığabilen su donarak katı hale geçtiğinde hacmi artmaktadır ve doğal olarak başlangıçtaki kabına sığmaz. Örneğin evlerimizde dolaplara koyduğumuz su donduğunda genleşerek hacmini arttırır ve kabının dışına taşabilir. Hacmin genişlemesi suyun moleküler boşluklarının arasındaki uzaklığı genişletir. Bu durumda yoğunluk düşmektedir.

Bu durum doğadaki canlılar için hayati öneme sahiptir. Çünkü hacmi genişlemese su yüzeyinden donmaz ve dipten donardı. Buda suda yaşayan tüm canlılar için ölüm demek olacaktı. Üzeri donan bir suyun içinde yaşayan canlılar alt kısımlarda hayatlarını devam ettirebilmektedir. Suyun donan üst tabakası 0 derecede donmuş iken buzun altındaki +4 derecelik su canlıların yaşamlarını devam ettirmesini sağlar.

Yoğunluğu küçük olan bir maddenin ağırlığı da azdır. Sıvı su donduğunda çok daha hafif bir hal alır. Ayrıca suyun etki alanları yoğunluğunla doğru orantılı olmaktadır.
Get updates in your Inbox
Subscribe