-->

Konargöçer Hayatın Özellikleri Nelerdir Kısa bilgi

Konargöçer Toplumlar Nasıl Yaşar, Konargöçer Hayatın Özellikleri Nelerdir hakkında kısa bilgi
Türkler tarih sahnesine çıktıkları ilk anlarda konargöçer bir yaşam sürmüşler ve hayatlarını bu şekilde devam ettirmişlerdir. Türkler içinde bulundukları şartlara kolaylıkla uyum sağlayabilen bir millet olarak tanınırlar ve bu bizlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak da bilinir.
Türkler Orta Asya’da yaşarken atlı göçebe ya da konar geçer adı verilen bir yaşam tarzını benimsediler. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır, ilkel olarak tanımlanan toplumlarda karşılaşılan göçebe hayat ile eski Türklerde karşımıza çıkan atlı göçebe yaşamın birbirinden tamamen farklıdır. İlkel şekilde yaşayan göçebe topluluklarda geçim kaynağı genellikle toplayıcılık olarak karşımıza çıkar ama atalarımız yani , eski Türklerde bulunan konargöçer hayatta ise geçim kaynağı hayvancılıktır. Yani eski Türkler üretici bir özelliğe sahiptir, toplayıcılık yapmazlar.
Bununla birlikte ilkel topluluklarda devlet anlayışı da hakim değildir yani bu topluluklar bir teşkilata sahip olamazlar. Aynı zamanda bu ilkel topluluklarda vatan ve millet anlayışı da hakim değildir. Bu topluluklar hiçbir zaman bir millet olmaya çalışmamışlardır. Ama konargöçer şekilde yaşayan eski Türklerde ise ilk zamanlardan itibaren devlet anlayışını kendini göstermiştir, çünkü bizler teşkilatcı bir millet olarakda tanınmaktayız. Aynı şekilde vatan ve millet fikri de Türklerde ilk zamanlardan beri  bulunmaktadır.  Türkler devlet haline geldikleri dönemlerde kendilerinde vatan ve millet bilincinin daha fazla gelişmiştiği görülmektedir.
Get updates in your Inbox
Subscribe