-->

Kimyasal Bağ Ve Çeşitleri Nelerdir


Kimyasal bağ,
Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları birleştirmiş olan kuvvete verilen isimdir. Kimyasal bağlar, iki veya daha çok atom arasında elektron alış-verişi ve ortak kullanım sağlamaya yarar. Kimyasal bağlar, iyonik ve kovalent bağ şeklinde ikiye ayrılmaktadır.
İyonik Bağ; Zıt kutuptaki iyonların birbirini çekmesi sonucu meydana gelen kimyasal bağ türüdür. Bu kimyasal bağ bir metal ile bir ametal arasında oluşmaktadır.  Arada oluşan bağ metalin elektron vermesi ile o elektronu bir ametalin almasıyla gelişmektedir..
Kovalent Bağ; Ametallerin kendi aralarında kararlı bir yapıya erişmek için oluşturdukları bağa denir. Bu bağ ametallerin son yörüngesindeki elektronlarını ortak kullanması sonucu oluşurmaktadır.
Kovalent bağ iki biçimde oluşum gösterir. Bunlar; apolar kovalent ve polar kovalent bağlardır.

Apolar Kovalent Bağ; 
İki aynı tür ametalin birlikte oluşturdukları bağdır.  Bu tür bağ kuran ametallere Cl2H2 O2 gibi moleküller örnek gösterilebilir.
Polar Kovalent Bağ; İki farklı tür ametalin birlikte oluşturduğu bağa denir.
Get updates in your Inbox
Subscribe