-->

Talas savaşı hakkında kısaca bilgi

Bu yazımızda sizlere talas savaşı hakkında bilgiler vermeyi hedefliyoruz.

Peki hangi konulara değinecez?
Talas savaşı kimler arasında yapılmıştır
Talas savaşı nedenleri ve sonuçları
Talas savaşının önemi
Ve türklerin islamiyeti kabulü konularında sizlere ışık tutacağız.

Haydi başlayalım.
Talas savaşı; 751 yılında gerçekleşmiştir. Araplar ve Türklerin ittifakıyla Çinlilerle yapılan savaştır. Çinliler artık doğudan batıya doğru ilerlemekteydi Karluk ve Yağma Türkleriyse Orta Asyanın Çin hakimiyetine girmesini istemiyorlardı. Ön asyadan Orta Asyaya doğru gelen Araplar ile Doğu Asyadan batıya doğru gelen çinliler Talas Irmağı civarında karşılaştılar bu savaşta Türk boyları Orta Asya'da Çin hakimiyeti istemediklerinden Araplara yardımcı olup savaşı kazanmalarına neden olmuşlardır.

Peki Talas Savaşı'nın nedenleri nelerdir?
Çin Batı Türkistan'ı egemenliği altına almak istiyordu
Çin karşısında başarılı olamayacağını düşünen Batı Türkistan bölgesinde yaşayan Türk boylarının Abbasilerin Horasanda görevli Valisi Ebu Müslim'den yardım talep etmesi

Talas Savaşı SonuçlarıSavaş'da İslâm ordusu Çin'i mağlup etmiştir. Karluk Türkleri İslâm ordusuna uyguladığı taktiklerle Çin ordusu hüsran olmuştur.

Talas savaşının önemi
Orta Asya'da korkulan olmadı ve çin hakimiyetine girmesi engellendi
Orta Asya'daki Çin baskıları mağlubiyet almalarıyla beraber sona erdis
Savaş sonrasında Çin'in Orta Asya'dan kendi içine çekilmesi Uygurlar ve Batı Türkistanda yaşayan halkı güçlendirdi.
Savaşta esir alınan Çinliler Türklere ve Araplara kağıt yapmayı öğrettiler
Türk boyları savaş sırasında Araplardan çok etkilenmişlerdir. Bizlerde Gök Tanrı(Tengri) tek ken Araplardada birdi Cennet Cehennem anlayışları ve inanışların birbirine çok benzemesi nedeniyle Türk boyları savaş sonrasında akın akın islamiyeti kabul etmişlerdir

Get updates in your Inbox
Subscribe