-->

Sadabat Paktı nedir hakkında kısaca bilgi üyeleri amacı

Sadabat Paktı nedir hakkında kısaca bilgi

Sadabat paktı: İtalyanın , Afrika ve Asya üzerinde rahat bir şekilde ilerlemek için hazırlamış olduğu yayılmacı politika parçasıdır. İtalya'nın bu politikası Türkiyeyi ve orta doğu ülkelerini rahatsız etmekteydi.  İtalyanın habeşistanı işgal etmesiylede kimse bu durumu kabullenemedi. İran, Irak ve türkiye 2 Eylül 1935'de Cenevre'de anlaşma imzalamak için toplandı ama İran-Irak anlaşmazlığından dolayı anlaşma imzalanamadı.

Türkiye devleti Balkan Antantıyla Batı sınırlarını güvence altına almıştı. Ama bölgedeki barışı sürekli kılmak ve barışa destek vermek amacıyla İran Irak ve Afganistan 3 lüsü ile 8 Temmuz 1937 de Tahran'da Sadabat Paktını imzaladı.  Sadabat Paktıyla doğu sınırlarımız güvence altına alınmış oldu. Sadabat Paktı 1980 yılında İran-Irak savaşıyla hükmünnü yitirmiştir.

Sadabat paktı önemi Güneydoğu ve doğu sınırlarımızı güvence altına almamız ve Bölgede barışı desteklemiz nedeniyle  saygınlığımız artmıştır.
sadabat paktı amacı, sadabat paktı üyeleriSadabat paktına Afganistan Türkiye İran ve Irak üye devletlerdir.

Get updates in your Inbox
Subscribe