-->

Halifelik hakkında kısaca bilgi

Halifelik nedir hakkında kısaca bilgi
Halifelik; Sadece müslümanlarda vardır. Hz. Muhammed'in vefatının ardından onun görevini sürdürmek ve Onu temsil etmek  amacıyla göreve gelen tüm müslümanların din ve devlet başkanı olarak görev yapan kişidir. Dinimiz İslamiyet halifeye politik görevler yüklediği gibi siyasi görevlerde yüklemiştir.

Halifelik Hz. Muhammed'in vefatıyla ortaya çıkmıştır ve dört sahabe Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali sırasıyla göreve gelmişlerdir. Peygamber efendimizin vefatının ardından halk kendi arasında yaptığı seçimle halifeleri göreve getirirken Emeviler bu süre gelen düzeni bozmuştur. Emevilerde halifelik halkın seçimiyle değil babadan oğula geçen bir saltanata dönüşmüştür.

Türklere halifelik Yavuz Sultan Selim'in Mısırı fethi sırasında geçmiştir. Bunun sayesinde Osmanlı hükümdarları artık müslümanların sayede siyasi değil dini olarakta liderleri konumuna gelmişlerdir. Osmanlı devleti hükümdarları Yavuz Sultan Selim'den sonra başa gelen hükümdar direktmen halife olarak anılmıştır. Osmanlı padişahları halifelik makamının sağladığı tüm yararları son nefeslerine kadar kullanmışlardır.
Get updates in your Inbox
Subscribe