-->

Türk Silahlı Kuvvetleri Hangi Birimlerden Oluşur

Türk silahlı kuvvetleri hangi birimlerden oluşur

Genelkurmay Başkanlığı
Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst askeri birimidir. Türk silahlı kuvvetlerine yön vermektedir. M.Kemal ATATÜRK'ten sonra Asker asıllı Cumhurbaşkanına sahip olmadığımızdan savaşlarda Cumhurbaşkanı yerine Genelkurmay başkanı, Başkomutanlık görevini üstlenir

Kara Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birimi Türk Kara Kuvvetleridir. Bünyesinde 550 bin asker görev alan , Türk Kara Kuvvetlerinin görevi ; Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamaktır.

Jandarma
İl ve ilçe sınırlarında Polisin görev alanına girmeyen ( kasaba, köy, mezra, gibi..) alanlarda genel kolluk kuvvetleri görevlerini yerine getirip iç asayişi sağlarlar.

Deniz Kuvvetleri

Deniz Kuvvetleri ülkemiz deniz sınırları içerisinde gelebilecek tehlikelere karşı ülkemizi korumayla görevlendirmiş, ve denizlerde asayişi sağlamaktadır.. Dünyanın en büyük 8. deniz kuvveti Türkiye Cumhuriyeti devletine aittir.

Sahil Güvenlik
Deniz kenarlarında halkın can ve mal güvenliğini korumada görevlendirilmiştir. İç işleri bakanlığına bağlı olan bu kuruluş bünyesinde 5.068 aktif personel çalıştığı bilinmektedir

Hava Kuvvetleri
Temelleri 1911 yılında atılan bu kuruluş 2000 üzerinde uçakla Türk Hava Sahası'nı korumakla görevlendirilmiştir
Get updates in your Inbox
Subscribe