-->

Osmanlı’da Toplum Yapısı Nasıldır

Osmanlı'da toplum yapısı nasıldır

Osmanlı Devletinde toplum yapısı sınıflara ayrılmıştır Bunlar Yönetenler ve Yönetilenler şeklindedir.

Yönetenler Sınıfından kısaca bahsetmemiz gerekirse ; Padişah saray görevlileri tüm idari görevliler ve dini görevliler bulunmaktadır. Yönetenler sınıfı vergi ödemezler bu sınıf kendi arasında 3 e ayrılmaktadır.

Seyfiye, Kalemiye ve İlmiye sınıfı

Seyfiye; Eski türkçede Seyf kılıç demektir. Seyfiye Paşalardan oluşmaktadır. Bunlar; Sadrazam, vezir, beylerbeyi, kapıkulu, tımarlı sipahiler ve deniz askerlerinden oluşmaktadır.

İlmiye ; Bu sınıfta Kazasker, şeyhülislam, müderris ve kadılardan olusmaktadır. İlmiye kelimesindeki ilmi bölümünden aklınızda kalıcı olarak kalabilir.

Kalemiye; Adındanda anlaşılacağı üzerine yazıcı gruptan oluşur bu grup devletin yazışma işlerini maliye ve dış işlerini halletmektedir. Nişancı, reisülküttap ve divan katiplerinden oluşmaktadır.


Yönetilenler sınıfı(Reaya)

Osmanlı'da yönetilenler sınıfına Reaya denilmektedir. Bu sınıftaki halk devlete vergi ödemekle hükümlüydü halk dil din ırk ayrımı açısından farklı miktarlarda vergiler ödeyebilmektedir.

Reaya yani halk müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ayrılıyorlardı

Müslümanlar: Arnavut, Türk, Arap, Acem ve Boşnak ırklarından oluşmaktaydı. Müslümanlar Devlet içerisinde yönetici kadrosuna gecebiliyorlardı. Gayrimüslimler askerlik yapmazken, Müslümanlar askerlik yapmak zorundaydı ayrıca halk olmanın görevini yerine getirip vergi öderler tarım hayvancılık ve ticaretle geçinirlerdi.

Gayrimüslimler; Gayrimüslimler, Osmanlı devleti içerisinde en özgür ve sorumsuz şekilde yaşayan grupu oluşturmuşlardır. Savaş zamanlarında Müslümanların askere gitmesiyle meydan gayrimüslimlere kalmış ticaret yaparak zaman içerisinde fazlasıyla zenginleşmişlerdir. Askerlik yapmak yerine askerlik vergisiyle askere gitmeyen gayrimüslimler Tarım ve ticaretle uğraşırlardı. Bu grup genelde Hristiyan ve Musevilerden oluşmaktaydı. Ayrıca Osmanlı zamanla zenginleşen gayrimüslimlerden zor zamanlarında borç almış ve ilk iç borcu galata bankerlerinden almıştı
Get updates in your Inbox
Subscribe