-->

Lale Devri hakkında kısa bilgi

Lale Devri hakkında kısaca bilgi veriniz

1718-1730 yılları arasında Osmanlı devletinde yaşanan döneme verilen isimdir. Avusturya ile 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması dönemin başlangıcı kabul edilmektedir. Bu antlaşma ile başlayan dönem 1730 yılında Patrona halil isyanı ile sona ermektedir.

Lale devri döneminde padişah III. Ahmet'ti, Sadrazam olarakta Nevşehirli Damat İbrahim Paşa görev yapmaktaydı.  Lale devri osmanlı tarihi incelendiğinde Zevk ve Sefa dolu yıllar olarak hatırlanmaktadır. Pasarofça antlaşması ile döneme adını veren Lale çiçeği istanbulun dört bir tarafına dikilmişti.

Dönemin özelliklerini kısaca sıralayacak olursak
Bu dönemde İlk kez çiçek hastalığına karşı aşı iranlı tüccarlardan öğrenilmiştir
Viyana, Londra ve Paris gibi marka şehirlere geçiçi elçilikler açılmıştır.
İlk geçiçi elçimiz 28 çelebi Mehmettir.
İlk geçiçi elcilik pariste açılmıştır
Bu dönemde ilk özel matbaa kurulmuştur (Sait efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından)
Matbaa'da basılan ilk eser Vankulu Lügati'dir
İstanbulda artan yangınlar nedeniyle Tulumbacılar ocağı kurulmuştur.
Çini atölyeleri açılmıştır.
Kumaş fabrikaları kurulmuştur.
Matbaa'nın Osmanlı topraklarına girmesiyle kağıda ihtiyac duyulup fabrikası açılmıştır
Dönemin şairi Nedimdir.
Tanınmış minyatürcüsü Levni'dir
Get updates in your Inbox
Subscribe