-->

Günlük Hayatta Kullanılan Basit Makineler Nelerdir

Günlük yaşantımızda kullandığımız basit makinalar bu gruba girmektedir. Az kuvvetle aynı şekilde kuvvetin karşılığını alabiliriz. Okullarda kullandığımız kalemtraş bile bir basit makine olarak adlandırılabilmektedir. Bunun yanında el arabasını , penseyi de örnek göstere biliriz. Aslında örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Basit makine düzenekleri bir işi daha kolay yapmayı sağlamaktadır. Basit makineler sayılı parçaları bir araya getirerek oluşturulur. Tek kuvvetle çalışmaktadır.


Basit makinelerin kullanım amaçları kuvvet yol ve hızdan kazanç sağlamaktır. Yalnızca basit makineler işden veyahut enerjiden her hangi bir kazanç sağlamaz. Amaç sadece işi biraz daha kolaylaştırmaktır.

Get updates in your Inbox
Subscribe