-->

MKE Kuruluşu Faaliyetleri hakkında kısaca bilgi
MKE kuruluşunun milli ekonomi açısından önemi hakkında bilgi kısaca, MKE kuruluşu ve faaliyetleri.MKE Makina Kimya Endüstrisi'nin kısaltılması olup Türk Savunma sanayisinin Temelidir. MKE kurumu farklı isimlerle 15.yy osmanlılara kadar görünmektedir.
MKE Kuruluşunun ilk adımı Fatih Sultan Mehmed, İstanbul Fethinin ardından kurdurmuş olduğu top dökümhanelerinin olduğunu söylemek mümkündür.
O günlerde kurum Top Asithanesi olarak adlandırılmaktaydı. Osmanlı yıkılana kadar bu kurum ayakta kalmıştır. 1832 yılında ismini Tophane-i Amire Müşirliği 1908'de Tophane-i Amire Nazırlığı, 1909 yılında İmalat-ı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, 1921 yılında Cumhuriyet döneminde Askeri Farikalar Umum Müdürlüğü ve son olarakta 1950li yıllarda MKE Kurumu Genel Müdürlüğü oldu.


]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe