-->

Anadolu Selçuklu (Türkiye Selçuklu) Devleti Döneminde Yaşayan Önemli Düşünce ve Fikir Adamları


 Türkiye Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu Devleti) döneminde yaşayan önemli düşünce ve fikir adamları hakkında kısa bilgiTürkiye Selçuklu(Anadolu Selçuklu) Devletinde Düşünce gelişiminde türk büyükleri fikir adamlarının etkisi bi hayli çoktur. Anadolu Selçuklu(Türkiye Selçuklu) devletinde düşünce ve fikir adamları şunlardır

Muhyiddin Arabi: Yazmış olduğu kitapların sayısı oldukça fazladır. Kitaplar sayesinde En Büyük Şeyh(şeyh-i ekber) ünvanı almış olan Muhyiddin Arabi anadoluda tasavvufu geliştirmiştir. Muhyiddin arabi Vahdet-i vücud düşüncesini savunmuştur. Bu düşünceye göre gerçek varlığın sadece Allah olduğunu dile getirmiştir. Ekberlik adında tarikat kurup fikirlerini daha geniş cevrelere yaymaya çalışmıştır.
Sadreddin Konevi: Muhyiddin Arabi'nin öğrencisi olan Sadreddin Konevi Armut dibine düşer mantığı ile ilerleyip Muhyiddin Arabi hocası ile aynı düşünceye sahip olmuştur.

Mevlana Celaleddin-i Rumi: Anadolu Selçukluları(Türkiye Selçukluları) döneminde yetişen büyük tasavvuf düşünürlerindendir. Mevlana'nın ünü sadece türkiye sınırlarında değil dünya genelinde tanılmaktadır. Her sene türbesine binlerce turist geldiği bilinmektedir.

Mevlanayı Şems-i Tebrizi ve Muhyiddin Arabi'nin etkilediği düşünülür. Allah ve insan sevgisi, hoşgörü gibi temalar mevlananın vazgeçilmez konularıydı.

Hacı Bektaş-i Veli: Horasandan gelip anadoluya yerleştiği bilinmektedir. Bektalilik tarikatını kurmuş ve insanlara hoşgörüyü ve insan sevgisini aşılamaya çalışmıştır
Malakat adında eseride olan Hacı Bektaş-i Veli'nin türbesi Nevşehir ili sınırlarında kalan Hacı Bektaş ilçesinde bulunmaktadır. Ayriyeten Bektaşilik tarikatı Anadolunun türkleşmesinde büyük öneme sahip olduğuda bilinmektedir.

]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe