-->

Koku Duyusu Hakkında Bilgi Koku Duyusu nedirKoku duyusu, havada bulunan kimyasal maddelerin özel duyu organları aracılığıyla algılanması ve tanınmasıdır. Koku kavramı, omurgasızlar ve basit yapılı omurgalılar (örn. balıklar, amfibyumlar) için insanlarda­ki kadar belirli değildir. Basit yapılı hayvanların çoğu ortamdaki kimyasal maddeleri vücutlarının çeşitli yerlerindeki alıcılar ara­cılığıyla algılar; omurgasızlann hiçbirinde omurgalılardaki burun boşluğuna eş düşen bir kimyasal alıcı yapı yoktur. Bu nedenle çoğu bilim adamı koku duyusunu uzaktan kimyasal algı, tat duyusunu ise kimyasal algı olarak kabul eder.


Hava soluyan omurgalılar genellikle uçları burun boşluğu epitelindeki kimyasal mad­delere karşı duyarlı sinir uçları aracılığıyla koku alır. Etçiller gibi memelilerde koku duyusunun besinlerin yerinin saptanması ve zararlı canlılara karşı uyan gibi önemli işlevleri vardır; kokuya karşı duyarlılığın artması için burun epitelinin altındaki ke­mikte yüzey alanını genişleten girinti ve çıkıntılar yer alır.


Bazı hayvanlarda burun epiteline ek ola­rak, ağız tavanında yer alan Jacobson organı da kimyasal alıcı olarak iş görür. Koku duyusu nedir.


]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe