-->

2012 Yeni Sigorta Kanunu

Genel Sağlık Sigortası ve 1 Ocak 2012
Malumunuz 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 12 Şubat 2011 günü resmi gazetede yayınlanan ünlü torba yasayla 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmiştir.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girecek maddeleriyle sosyal güvenlik alanında yeni bir dönem başlayacaktır.
Özel olarak araştırdım ve vatandaşlarımıza nasıl bir yük getirdiğine bakalım mı?
Varan-1
1 Ocak'dan sonra sigortalı olanlar emeklilikten sonra çalışmak istediklerinde maaşları kesilecek. SSK kapsamında 1 Ocak’dan önce sigortalı olan ya da emekliliği hak edenler için, emeklilik sonrası çalışmaya devam etmeleri durumunda yüzde 30 oranında sosyal güvenlik destek primi ödenecek. Bu oranın yüzde 7,5’ini çalışan, geri kalan kısmını işveren karşılayacak. Ayrıca yapılan işin niteliğine göre yüzde 1-6,5 iş kazası ve meslek hastalığı primi yine işveren tarafından ödenecek. Çalışan isterse, sosyal güvenlik destek primi yerine diğer sigorta kollarının primlerini ödeyip emeklilikteki aylığını artırabilecek.
1 Ocak’dan sonra sigortalı olup emekliliği hak eden birisi sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacak. Emekli bir sigortalı çalışmak istediğinde emekli aylığı kesilecek.
Ne anladığımı sorarsanız:
1 Ocak 2012’den önce emekli olanların maaşı yetmediği için serbest ya da bir işyerinde çalışması mümkün değildir artık. Çünkü işveren o kadar pirimi ödemek istemez. 1 Ocak 2012’den sonra emekli olanlara zaten kesin yasak geliyor. Ya emekli maaşına razı olacaksın ya da çalıştığın maaşına… İkisi birden mümkün olmuyor artık.
Varan-2
-Bazı meslek kolları için uygulanan yıpranma hakkı kalkıyor. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı, şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının "yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammı kaldırılacak.
Ne anladığımı sorarsanız:
Çalışanın, emekçinin haklarını kısmak için ne gerekiyorsa yapılmıştır. Bu uygulama da kanıttır.

Varan-3-İşten ayrılan sigortalılar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 6 ay süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken bu süre 90 güne düşecek.
Ne anladığımı sorarsanız:
Herkesin anladığını anladım:J)
Varan-4-1 Ocak’dan sonra 18 yaşını dolduran kız çocukları anne-babalarının sağlık yardımından yararlanamayacak. Ancak, halen 18 yaşından büyük olup anne-babasının sigortalılığı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmakta olanların, çalışma ve evlenme gibi hallerle durumları değişmezse bu hakları da sürecek.
Ne anladığımı sorarsanız:
Burada en büyük zararı 02 Ocak 1993 ve daha sonra doğumlu kız evlatlarımız görüyor. Çünkü çalışan ya da emekli babası veya annesi üzerinden sağlık hizmeti alabilirken; 18 yaşından itibaren kızlarımız başının çaresine bakacak.
Konuyu daha da açalım mı?
1 Ocak 2012 günü ve sonrasında ister çalışan olun ister emekli, 18 yaşını tamamlamış (okumayan) çocuklarınıza artık sizin üzerinizden sağlık yardımını vermeyecekler. Şayet çocuklarınız okuyorlarsa, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşına, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşına kadar sizin üzerinizden bakılabilecek.
Buna göre çocuklarınız okumuyorsa 18 yaşını, okuyorsa 25 yaşını tamamladığı günden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde SGK’ya gidip GSS giriş bildirgesi vermek zorunda kalacaksınız. Eğer süresi içinde vermezseniz çocuğunuza 760.5 lira ceza uygulanacağı gibi zamanında bildirge vermediniz diye de en yüksek tutardan, yani aylık 182.52 liradan her ay GSS prim borcu da çıkacak.
Buradan iddia ediyorum; çok insanın başı yanacak, haberiniz ola!
Varan-5
Çalışmaması nedeniyle sigortalı olmayan veya ailesinde sigortalı bulunmayanlardan, aile içindeki kişi başına geliri; asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında olanlar 24 YTL, asgari ücret ile asgari ücretin iki katına kadar olanlar 73 YTL, asgari ücretin iki katından fazla olanlar 146 YTL ödeyerek sağlık hizmetlerinden istisnasız yararlanabilecek.
Ne anladığımı sorarsanız:
İşin özü ister çalış, ister çalışma ama pirim ödemeden sağlık hizmeti almak artık kocaman bir hayal oluyor…
Varan-6
-Kurum, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılan muayenelerde ise sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınarak katılım payı tutarını yarıya indirebilecek veya 5 kat artırabilecek.
Ne anladığımı sorarsanız:
İşte bir kazık daha geliyor… Katılım payı ödemeden muayene olmak artık tarihe karışıyor.
Varan-7
-İşsiz ve çalışmayan, emekli de olmayan ve 18 yaşından büyük bütün vatandaşlarımız 1 Ocak 2012 gününden itibaren zorunlu GSS’li sayılacaklar ve her ay SGK’ya, GSS primi ödemekle mükellef olacaklar. Bunu beyan etmezsen ağır idari para cezası var.
Nasıl mı?
İşsizler, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 10 günü takip eden bir ay içinde GSS bildirgesi doldurulup SGK merkez müdürlüklerine verilmezse, önce vermeyen herkese bir asgari ücret yani 760.50 lira idari para cezası uygulanacak, ayrıca bu kişiler ayda 1521 liradan fazla kazanıyor kabul edilip 183 lira aylık GSS primiyle cezalandırılacaklar.
Anlamadınız mı?
Tekrar edelim: 1 Ocak 2012 tarihinde işten ayrılan sigortalı (işçi-memur- Bağ-Kur’lu) bir vatandaş, en fazla 9 Ocak 2012 tarihine kadar sağlıktan yararlanacak, 10 Ocak-10 Şubat 2012 tarihleri arasında GSS giriş bildirgesi vermezse 760.50 TL para cezasına çarptırılacak.
2012 yeni sigorta kanunu,2012 sigorta konunu yeni,yeni sigorta kanunu 2012,yeni sigorta kanunları 2012,sgk sigorta kanunu,sgk sitesi sigorta kanunu, 


Kaynak:Akcagazete.com

]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe