-->

Etkili Konuşma

Etkili konuşma yaşamımızda oldukça önemli bir yer tutar ve insanın kazanabileceği en güzel özelliklerden birisidir. Güzel ve etkili konuşmak insanlarla iletişim kurmada oldukça etkilidir. Hatta karşı cinsi etkileyebilmek için de çok önemli bir silah olarak kullanılabilmektedir. Güzel ve etkili konuşabilmek için çeşitli kurallara uyulması gerekmektedir.
Bunlardan ilki konuşurken seçtiğimiz kelimelerin düzgün ve doğru kullanılmasıdır. Bir kelimeyi anlamı dışında kullanmak , karşıdaki insanın zihninde olumsuz bir profil ile hatırlanmanızı sağlayabilir. Kelimeleri düzgün kullanabilen bir insan ise karşısındaki insanı etkilemekte hiç de zorlanmaz.
Ayrıca konuşmanın yanı sıra iyi bir iletişim için gereken temel kural jest ve mimiklerin doğru ve yerinde kullanılmasıdır. Düzgün kelime seçimi , tatlı dil ile birlikte kullanılan doğru jest ve mimikler insanların gözünde çok olumlu ve düzgün bir profil ile hatırlanmanızı sağlayacaktır.
Örneğin bir şeyi onaylarken yada vurgulamak istediğimizde kafamızı aşağı indirmek suretiyle gerçekleştirdiğimiz hareket ile bu konuşmamızı pekiştiririz. Buda karşıdaki insana sizin ne anlatmak istediğinizi çok açık belirtmenizi sağlar. Yada elimizle konuştuğumuz şey doğrultusunda ortaya koyduğumuz doğru hareketler ile insanlarla daha iyi ve daha doğru iletişime geçebiliriz. Bunları yerinde ve zamanında kullanabilmek , bizim konuşmamızı diğer insanların konuşmasından ve etkileyiciliğinden çok daha etkili kılacaktır.
 ]]>
Get updates in your Inbox
Subscribe