Külliyenin yapılış amacı nedir kısaca

Bu yazımızda külliyenin yapılış amacı , kuruluş amacı nedir kısaca bilgi vereceğiz.

Bir önceki yazımız da külliye nedir sorusunu cevaplamıştık, ama burada da özet geçelim. Tarihte ve günümüzde kurulan tüm devletler içerisinde yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı mimari eserler ortaya koyarlar, bunlar, bedesten, cami, hastane, çarşı, hamam gibi farklı şekillerde olabilir. Külliyede bunlardan bir tanesidir. Külliye; Merkez bir cami etrafında, kütüphane, hastane, aş evi, bakımevi insanlara faydalı olabilecek bölümlerin bir arada inşa edilen mimari yapılardır.

Peki küllüyenin yapılış yada kuruluş amacı nedir diye düşündüğümüzde aklımıza neler gelmelidir.

Külliyenin yapılış amacı nedir.

Biliyorsunuz ki Külliye Osmanlı mimari eserlerindendir, geçmiş tarihlerde halkın güvenliğini sağlamak çok kolay değildi, eski filmler de de bunu rahat bir şekilde görebiliriz. Kimi zaman halk tarafından bir bölgede kurulan pazarlar eşkiyalar tarafından basılırdı. Oysa külliyelerde aş evi, hastane, kütüphane, bakımevi, tekke, zaviye gibi farklı amaçlar için kurulan birimleri bir arada tutmak hem güvenliğini sağlama açısından, hem gerektiğinde denetleme yapabilmek açısından oldukça önemliydi. Bu sebepledir ki; hem halkın güvenliğini daha rahat sağlama, hemde birimlerin denetiminin kolaylaşabilmesi amacıyla külliyeler Osmanlı döneminde bolca görülmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Hobiler