İdrisi kimdir hangi çalışmaları yapmıştır hakkında kısaca bilgi

Bu yazımızda idrisi kimdir hangi çalışmaları yapmıştır bu çalışmalar nelerdir konusunda bilgi vereceğiz.

Günümüzde her ne kadar müslüman bilim adamları az sayılarda olsa 9 ve 16. yüzyıllarında müslüman bilim adamları harika eserler çıkarmaktaydı, isimlerinden bolca bahsettiren müslüman bilim insanından bir tanesi de idrisi dir.

İdrisi coğrafya alanında bilimsel çalışmalar yaparak, bu alanda kendini geliştirmiş ve isminden çokça söz ettirmiştir. Kaynaklar araştırıldığında idrisi’nin Sebte şehrinde 1100 yılında doğduğu ve 12. yüzyıl içerisinde önemli eserler verdiği bilinir.

Coğrafyaya düşkünlüğü ile iyi bir gezginde olan İdrisi; İspanya, İngiltere Fransa gibi ülkeler ile, Afrika kıtasın da coğrafi araştırmalar yapmış, ayrıca Atlas Okyanusu kıyılarını da gezmiştir. İsminin dünyaya yayılması ile Sicilya Kraliyetinde kral himayesinde çalışmıştır.

İdrisi coğrafya alanında yapmış olduğu çalışmaları Kitab-ül Ruceri isimli eserinde toparlayarak, coğrafya alanında kendisini ispat etme olanacağı bulmuştur. Bu eseri Sicilya Kralı’na ithaf ettiği bilinir.

İdrisi henüz genç yaşta 1166 yılında vefat etmiş ve bir çok çalışması yarım kalmıştır. Ulusal kaynaklarda kendisinden Müslüman alim ve mütefekkir olarak bilimsel çalışmalar yapmış kişi olarak tanınmaktadır.

Ayrıca idrisi’nin gerçek adı Muhammed idrisî olarak bilinir. Ancak kısaca idrisi olarak tanınmıştır.

İdrisi’nin eserleri

Nüzhetü’l Müştâk fi İhtirâk’l-Âfâk, Ünsü’l-Mühec ve Ravzü’l-Ferec, El Câmi’ li-Şıfâtı Eştâti’n-Nebât ve Durûbi Envâci’l-Müfredât Mine’l-Eşcâr ve’s-Simaâr Ve’l-Hasâ’is

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Hobiler