Osmanlı Devleti Kurulduğu sırada yakındoğuda bulanan devletler hangileridir

Osmanlı Devleti kuruluş aşamasında yakın doğuda

Osmanlı Devleti Kurulduğu sırada yakındoğuda bulanan devletler hangileridir

İlhanlılar

Altın Orda (Altın Ordu) Devleti

Memlük Devleti

Trabzon Rum İmparatorluğu

Anadolu Selçuklu Devleti(Anadolu Beylikleri) Bulunmaktaydı.

Anadolu Selçuklu’nun

Kösedağ savaşı sonrasında dağılma sürecine girmesiyle

Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Karesioğulları, Aydınoğulları, Menteşoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları,  Hamitoğulları ve Osmanlı Beyliği kuruldu, oluşan siyasi otorite boşluğunu fırsat bilen Osmanlı Beyliği’nin sınır komşusunun Bizans olması nedeniyle büyümesi daha kolay oldu ve zamanla tüm beylikleri içerisine alarak imparatorluk halini aldı

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Hobiler